« Wróć

Program Czyste Powietrze - Dotacja do Izolacji - nawet 90%!

Planujesz oCieplić swój dom i chcesz skorzystać z dotacji - nawet 90%?

Poznaj program Czyste Powietrze, dzięki któremu tysiące gospodarstw domowych w Polsce może uzyskać środki na m.in. skuteczne ocieplenie pianą poliuretanową!

Program Czyste Powietrze to największy w historii III RP kompleksowy program, którego celem jest ograniczenie emisji szkodliwych pyłów i zanieczyszczeń związanych z wykorzystaniem systemów grzewczych opartych na węglu w gospodarstwach domowych.

Program prowadzony będzie na terenie całej Polski i skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energia.

 

Najważniejsze informacje o programie:

- dotacja obejmuje termomodernizację istniejących budynków, wymianę systemu grzewczego oraz zakup systemu grzewczego w nowym domu oraz rekuperacji,

- preferencyjny kredyt obejmuje finansowanie budowy instalacji fotowoltaicznej,

- Dotacja uzyskana z tytułu programu Czyste Powietrze jest wolna od podatku od osób fizycznych,

- warunki dotacji i kredytu zależą od miesięcznego dochodu netto na osobę w gospodarstwie domowym.

Wysokość dotacji - tabela

Wysokość przyznanej dotacji będzie zależała od dochodu przypadającego na jedną osobę w gospodarstwie domowym.

Pod pojęciem gospodarstwa domowego  należy rozumieć zespół osób gospodarujących i zamieszkujących wspólnie z osobą ubiegająca sie o dofinansowanie, do których oprócz osoby ubiegającej się o dofinansowanie zalicza się:

  • małżonek osoby ubiegającej się o dofinansowanie

  • rodzice oraz dziadkowie osoby ubiegającej się o dofinansowanie oraz jego małżonka

  • dzieci i wnuki osoby ubiegającej się o dofinansowanie, do ukończenia 25 roku życia (oraz dzieci i wnuki po 25 roku życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności)

  • osoby niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie gospodarujące z osoba ubiegającą się o dofinansowanie.

  • dziecko lub wnuk małżonka, dziecko przysposobione, dziecko w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie lub dziecko pod opieka prawną  wchodzący w skład gospodarstwa domowego

 

Intensywność dofinansowanie w formie dotacji uzależniona jest od średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym osoby wnioskującej. Wysokość dofinansowania ustalona jest w zależności od zaszeregowania  do poszczególnych “grup dochodowych” - tabela poniżej

czyste powietrze dotacja

Miesięczny dochód będzie obliczany jako suma dochodów wszystkich osób w gospodarstwie domowym wnioskodawcy za ostatni rok podatkowy poprzedzający złożenie wniosku, podzielony na 12 miesięcy oraz liczbę osób w gospodarstwie domowym.

 

Koszty kwalifikowane - czy dotacja obejmuje również termoizolację?

DOKUMENTACJA

Element przedsięwzięcia Jednostka Maksymalny jednostkowy koszt

Audyt energetyczny budynku przed realizacją przedsięwzięcia

szt. do 1 000 zł

Dokumentacja projektowa związana z modernizacją, przebudową dachu (części konstrukcyjnych dachu) wraz z dociepleniem

szt. do 1 000 zł

Dokumentacja projektowa modernizacji instalacji wewnętrznych oraz wymiany źródła ciepła

 

szt. do 1 000 zł

Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna

 

szt. do 500 zł

 

TERMOMODERNIZACJA

Element przedsięwzięcia Jednostka Maksymalny jednostkowy koszt
Docieplenie przegród budowlanych oraz uzasadnione prace towarzyszące m² powierzchni przegrody do 150 zł

Wymiana stolarki zewnętrznej w tym: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych

m² powierzchni

do 700 zł

Wymiana drzwi zewnętrznych/bram garażowych

m² powierzchni

do 2000 zł

 

Chcesz skorzystać z dotacji z programu Czyste Powietrze i ocieplić swój dom skutecznie i na lata? Zgłoś się do nas!

FORMULARZ

 

Zgoda na przekazywanie informacji handlowej

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdziesz tutaj.