« Wróć

Poradnik: Dofinansowanie do termoizolacji (ocieplenia) budynku z programu Czyste Powietrze

izolacja piana czyste powietrze

 

Program „Czyste Powietrze” jest inicjatywą rządową skierowaną do właścicieli budynków jednorodzinnych oraz wspólnot mieszkaniowych, mającą na celu poprawę jakości powietrza poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła.

W obliczu rosnących wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi oraz zanieczyszczeniem powietrza, znalezienie skutecznych sposobów na poprawę efektywności energetycznej naszych domów stało się nie tylko kwestią oszczędności, ale również zdrowia publicznego i odpowiedzialności środowiskowej.

Program "Czyste Powietrze" to jedna z kluczowych inicjatyw rządowych w Polsce, która ma na celu wsparcie właścicieli domów jednorodzinnych i wspólnot mieszkaniowych w realizacji inwestycji mających na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i poprawę jakości powietrza poprzez termomodernizację i wymianę starych, nieefektywnych źródeł ogrzewania.

To kompleksowe podejście do problemu zanieczyszczenia powietrza łączy w sobie wsparcie finansowe dla działań zmniejszających emisję szkodliwych substancji z edukacją ekologiczną, promując równocześnie wykorzystanie nowoczesnych, efektywnych energetycznie technologii ogrzewania. Realizacja programu "Czyste Powietrze" stanowi nie tylko krok w kierunku czystszej planety, ale także znaczące korzyści dla uczestników, włączając w to obniżenie rachunków za energię oraz podniesienie standardu i komfortu życia.

Niniejszy poradnik ma na celu dostarczenie kompleksowych informacji o tym, jak można skorzystać z programu, wskazując kto kwalifikuje się do uzyskania dofinansowania, jakie są warunki finansowe wsparcia oraz jak przebiega proces składania wniosku. Jest to przewodnik dla wszystkich zainteresowanych poprawą efektywności energetycznej swojego domu przy jednoczesnym przyczynianiu się do walki ze smogiem i poprawie jakości powietrza w Polsce.

 

Oto kluczowe informacje na temat możliwości uzyskania dofinansowania do ocieplenia (termomodernizacji) budynku:

 

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Jaką kwotę można pozyskać? 

Jak złożyć wniosek?

O czym musisz pamiętać? 

 

 

 


 

 

Kto może uzyskać
dofinansowanie?

W ramach programu "Czyste Powietrze", dofinansowanie na termomodernizację i poprawę efektywności energetycznej budynków jest dostępne dla szerokiej grupy beneficjentów. Oto szczegółowe informacje na temat każdej z grup, które mogą ubiegać się o wsparcie:

 

1. Właściciele budynków jednorodzinnych

Dofinansowanie w tej kategorii skierowane jest do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub ich części mieszkalnych. Program obejmuje zarówno istniejące budynki mieszkalne, jak i te w trakcie budowy, pod warunkiem, że inwestycja będzie realizowana zgodnie z zasadami efektywności energetycznej. Celem wsparcia jest m.in. wymiana starych źródeł ciepła, ocieplenie budynków, wymiana okien i drzwi na bardziej energooszczędne modele, a także instalacja systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii.

 

 

Ociepl swój dom
z Matuszyk&Radajak!

matuszyk radajak

 

Jeśli rozważasz ocieplenie swojego domu i chcesz skorzystać z możliwości dofinansowania w ramach programu "Czyste Powietrze", jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc. Nasz zespół ekspertów zapewni kompleksowe wsparcie na każdym etapie - od doradztwa po realizację projektu.

 

Wypełnij poniższy formularz ↓

 

FORMULARZ

 

 

2. Wspólnoty mieszkaniowe

Wspólnoty mieszkaniowe, jako formalne zrzeszenia właścicieli lokali w budynkach wielorodzinnych, mogą uzyskać dofinansowanie na projekty termomodernizacyjne realizowane w obiektach wielorodzinnych. Program wspiera działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej całego budynku, takie jak izolacja termiczna ścian, dachów, wymiana systemów grzewczych na bardziej efektywne, czy instalacje solarnych systemów grzewczych. Działania te nie tylko przyczyniają się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, ale także obniżają koszty eksploatacji dla mieszkańców.

 

3. Gminy (w ramach specyficznego programu „Stop Smog”)

Program „Stop Smog” jest skierowany do gmin i ich mieszkańców, oferując wsparcie na projekty mające na celu poprawę jakości powietrza przez redukcję emisji zanieczyszczeń pochodzących z indywidualnych źródeł ogrzewania. Gminy mogą aplikować o środki na wymianę starych pieców węglowych na nowoczesne źródła ciepła, takie jak pompy ciepła, kotły gazowe czy biomasowe, a także na termomodernizację budynków jednorodzinnych. Wsparcie jest dostępne dla gmin położonych na obszarach, gdzie obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa.

 

Jaką kwotĘ
można pozyskać?

W ramach programu "Czyste Powietrze", możliwe jest uzyskanie dofinansowania na ocieplenie budynku, w tym z wykorzystaniem pianki poliuretanowej oraz wełny celulozowej. Oto szczegółowe informacje dotyczące dostępnych kwot dofinansowania i warunków, na jakich można je otrzymać:

 

Dostępne kwoty dofinansowania

Kwoty dofinansowania zależą od zakresu planowanych prac oraz dochodu gospodarstwa domowego. Dla osób, które decydują się na termomodernizację swoich domów, program przewiduje różne poziomy wsparcia finansowego:

 • Podstawowy poziom dofinansowania może sięgnąć do 66 000 zł, przy czym w przypadku realizacji kompleksowej termomodernizacji kwota ta może wzrosnąć​ 
 • Dla gospodarstw o niższych dochodach, gdzie przeciętny miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego nie przekracza 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym, kwoty dofinansowania mogą wynosić odpowiednio do 70 000 zł, a w przypadku kompleksowej termomodernizacji – do 120 000 zł​.

 

Warunki kwalifikowalności

 • Ocieplenie przegród wewnętrznych i zewnętrznych, np. pianką poliuretanową, jest jednym z działań, na które można uzyskać dofinansowanie. Pianka poliuretanowa oferuje szybką i efektywną izolację, którą można zastosować w różnych częściach budynku, w tym na poddaszach czy ścianach zewnętrznych​ 
 • Wełna celulozowa, podobnie jak inne materiały izolacyjne, kwalifikuje się do wsparcia w ramach programu, jeśli jest stosowana w ramach prac termomodernizacyjnych mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynku​.

 

Przykładowe kwoty dotacji

 1. Gospodarstwo jednoosobowe, niski dochód (dochód na osobę: 1500 zł) - inwestor może otrzymać dofinansowanie w wysokości 50 000 zł. W tym przypadku przyjęto, że dochód na osobę kwalifikuje gospodarstwo do progów dochodowych niskiego dochodu, a wybrana została częściowa termomodernizacja.

 2. Gospodarstwo wieloosobowe, średni dochód (dochód na osobę: 2000 zł) - dofinansowanie może wynieść 60 000 zł. Zakładamy tutaj, że gospodarstwo kwalifikuje się do średniego progu dochodowego i decyduje się na kompleksową termomodernizację.

 3. Gospodarstwo wieloosobowe, wysoki dochód (dochód na osobę: 2500 zł) - możliwa kwota dofinansowania to 30 000 zł. W tym scenariuszu, pomimo wyższego dochodu, gospodarstwo nadal kwalifikuje się do wsparcia w ramach programu, lecz decyduje się na realizację tylko częściowych działań termomodernizacyjnych.

Warto pamiętać, że dokładne kwoty dofinansowania mogą zależeć od szczegółowych warunków programu, w tym od aktualnych progów dochodowych, wybranych działań termomodernizacyjnych oraz od dostępnych środków finansowych w ramach programu

 

Jak złożyć
wniosek?

Aplikowanie o dofinansowanie w ramach programu "Czyste Powietrze" to proces wieloetapowy, wymagający od wnioskodawców dokładnego przygotowania oraz zrozumienia przewidzianych wymogów. Oto szczegółowe informacje dotyczące każdego kroku procesu składania wniosku:

 

Przygotowanie:

 • Zbieranie dokumentacji: Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku, niezbędne jest zebranie wszelkich dokumentów potwierdzających własność nieruchomości, jej stan prawny (np. księga wieczysta), a także dokumentacji technicznej budynku. Do planowanych prac remontowych warto dołączyć przedmiar robót lub kosztorys inwestorski.
 • Audyt energetyczny: W przypadku zamiaru przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji, konieczne może być wykonanie audytu energetycznego, który wskaże najbardziej efektywne sposoby poprawy efektywności energetycznej budynku.

 

Wypełnienie wniosku:

 • System online: Program "Czyste Powietrze" udostępnia specjalną platformę internetową, na której wnioskodawcy mogą wypełnić i złożyć wniosek. System kieruje użytkownika przez poszczególne sekcje wniosku, pomagając w prawidłowym jego uzupełnieniu.
 • Dane osobowe i informacje o nieruchomości: Wnioskodawca musi podać swoje dane osobowe, informacje dotyczące nieruchomości oraz planowanych prac remontowych czy termomodernizacyjnych.

 

Konsultacja:

 • Doradcy energetyczni: Program "Czyste Powietrze" umożliwia korzystanie z porad specjalistów, którzy mogą pomóc w odpowiednim przygotowaniu wniosku, a także doradzić w zakresie efektywności energetycznej planowanych inwestycji. Konsultacje te mogą odbywać się telefonicznie lub bezpośrednio.
 • Wsparcie w wypełnianiu wniosku: W wielu przypadkach możliwe jest uzyskanie wsparcia przy wypełnianiu wniosku, co jest szczególnie przydatne przy skomplikowanych inwestycjach.

 

Składanie wniosku:

 • Elektronicznie przez platformę internetową: Wnioski zwykle składa się elektronicznie przez dedykowaną platformę, co przyspiesza proces ich rozpatrywania.
 • Bezpośrednio w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: W niektórych przypadkach, zwłaszcza gdy wymagana jest dodatkowa dokumentacja, wniosek można złożyć osobiście w odpowiedniej instytucji.

 

Ważne informacje:

 • Narzędzia udostępniane przez program: Przed złożeniem wniosku warto skorzystać z narzędzi takich jak kalkulator dotacji, który pomaga oszacować potencjalną wysokość dofinansowania, a także zaplanować inwestycje zgodnie z przepisami programu.
 • Forma dofinansowania: Dofinansowanie przyznawane jest w formie dotacji, a jej wysokość jest uzależniona od wielu czynników, w tym od efektywności energetycznej inwestycji przed i po jej realizacji.
 • Wsparcie dla gmin: Gminy mają możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych, co może obejmować termomodernizację budynków użyteczności publicznej lub wsparcie dla mieszkańców w ramach programu „Stop Smog”.

 

Przystępując do procesu aplikacyjnego, kluczowe jest dokładne przemyślenie planowanej inwestycji, skrupulatne przygotowanie wymaganej dokumentacji oraz skorzystanie z dostępnych narzędzi i wsparcia, które mogą ułatwić przejście przez cały proces aplikacyjny.

 

Podsumowanie:
O czym musisz pamiętać?

czyste powietrze

 

 1. Cel Programu: Program "Czyste Powietrze" jest skierowany do właścicieli budynków jednorodzinnych oraz wspólnot mieszkaniowych z celem poprawy jakości powietrza poprzez termomodernizację i wymianę starych źródeł ciepła.

 2. Odbiorcy Programu: Beneficjentami mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych, wspólnoty mieszkaniowe oraz gminy w ramach specyficznego programu „Stop Smog”.

 3. Wsparcie Finansowe: Program oferuje różne poziomy wsparcia finansowego, z maksymalnym dofinansowaniem sięgającym do 120 000 zł w zależności od dochodu gospodarstwa domowego i zakresu przeprowadzanych prac.

 4. Rodzaje Dofinansowań: Dofinansowanie może obejmować m.in. wymianę źródeł ciepła, ocieplenie budynków, wymianę okien i drzwi, oraz instalację systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii.

 5. Zakres Prac Kwalifikowalnych: W ramach programu dofinansowane mogą być działania takie jak ocieplenie przegród wewnętrznych i zewnętrznych budynku z wykorzystaniem pianki poliuretanowej lub wełny celulozowej.

 6. Proces Składania Wniosku: Aplikacja o dofinansowanie wymaga przygotowania dokumentacji, wypełnienia wniosku przez dedykowaną platformę online, możliwości skorzystania z konsultacji doradców energetycznych, oraz składania wniosku elektronicznie lub bezpośrednio w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 7. Ważne Narzędzia: Przed złożeniem wniosku zaleca się skorzystanie z narzędzi udostępnianych przez program, takich jak kalkulator dotacji, co pomoże oszacować wysokość możliwego dofinansowania.

 8. Forma Dofinansowania: Dofinansowanie jest przyznawane w formie dotacji, a jej wysokość zależy od efektywności energetycznej inwestycji przed i po jej realizacji.

 9. Wsparcie dla Gmin: Program oferuje również wsparcie finansowe gminom na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych, w tym termomodernizację.

 10. Klucz do Sukcesu: Kluczowe jest dokładne przemyślenie planowanej inwestycji, skrupulatne przygotowanie wymaganej dokumentacji i skorzystanie z dostępnych narzędzi oraz wsparcia doradców, co ułatwi przejście przez proces aplikacyjny.

 


 

Chcesz ocieplić
swój dom?

ocieplenie domu

Jesteśmy specjalistami w zaawansowanych technologiach izolacyjnych, w tym w aplikacji pianki poliuretanowej, która jest jednym z najbardziej efektywnych materiałów izolacyjnych dostępnych obecnie na rynku.

Ocieplanie domu pianką poliuretanową to inwestycja, która przynosi znaczące korzyści nie tylko w postaci obniżenia rachunków za ogrzewanie, ale również poprawy komfortu życia dzięki lepszemu utrzymaniu ciepła w budynku. Dzięki naszemu doświadczeniu i kompetencjom, możemy zapewnić Ci kompleksowe wsparcie w skorzystaniu z dofinansowania dostępnego w ramach programu "Czyste Powietrze", co czyni projekt ocieplenia domu jeszcze bardziej atrakcyjnym.

Jeśli jesteś zainteresowany ociepleniem swojego domu i chcesz dowiedzieć się więcej o możliwościach, jakie oferuje program "Czyste Powietrze", a także o naszych usługach, serdecznie zachęcamy do kontaktu.

Jesteśmy tutaj, aby odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania i pomóc Ci zrealizować Twój projekt ocieplenia domu.

Nie przegap okazji do poprawy efektywności energetycznej swojego domu oraz skorzystania z atrakcyjnych dofinansowań. Razem zadbajmy o to, aby Twój dom stał się cieplejszy, przyjazniejszy dla środowiska i bardziej ekonomiczny w eksploatacji. Zapraszamy do współpracy!

FORMULARZ

 


 

FAQ
Najczęściej zadawane pytania

 

1. Czym jest program "Czyste Powietrze"?

Program "Czyste Powietrze" to inicjatywa rządowa skierowana do właścicieli domów jednorodzinnych oraz wspólnot mieszkaniowych, mająca na celu poprawę jakości powietrza poprzez dofinansowanie termomodernizacji i wymiany nieefektywnych źródeł ciepła.

2. Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu "Czyste Powietrze"?

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych, wspólnoty mieszkaniowe oraz gminy w ramach specyficznego programu „Stop Smog”.

3. Jakie działania kwalifikują się do dofinansowania?

Kwalifikują się działania związane z termomodernizacją, takie jak wymiana źródeł ciepła, ocieplenie budynku, wymiana okien i drzwi na bardziej energooszczędne modele, oraz instalacja systemów opartych o odnawialne źródła energii.

4. Jaką maksymalną kwotę dofinansowania można otrzymać?

Maksymalna kwota dofinansowania może sięgnąć do 120 000 zł, w zależności od dochodu gospodarstwa domowego i zakresu przeprowadzanych prac.

5. Czy izolacja pianką poliuretanową kwalifikuje się do dofinansowania?

Tak, izolacja wykonana pianką poliuretanową kwalifikuje się do dofinansowania, jako jedna z metod poprawy efektywności energetycznej budynku.

6. Dlaczego warto zdecydować się na ocieplenie domu pianką poliuretanową?

Pianka poliuretanowa oferuje szybką i efektywną izolację, zapewniając lepsze utrzymanie ciepła w budynku, co przekłada się na niższe rachunki za ogrzewanie i zwiększenie komfortu mieszkania.

7. Czy wełna celulozowa jest dofinansowana w ramach programu?

Tak, wełna celulozowa, podobnie jak inne materiały izolacyjne, kwalifikuje się do wsparcia w ramach programu, o ile jest stosowana w pracach mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynku.

8. Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wnioski można składać elektronicznie poprzez dedykowaną platformę online programu "Czyste Powietrze" lub bezpośrednio w odpowiednim Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wymagane jest przygotowanie kompleksowej dokumentacji, w tym audytu energetycznego (jeśli dotyczy).

9. Czy mogę uzyskać pomoc w przygotowaniu wniosku?

Tak, w ramach programu można skorzystać z porad specjalistów i doradców energetycznych, którzy pomogą w odpowiednim przygotowaniu wniosku oraz doradzą w zakresie efektywności energetycznej planowanych inwestycji.

10. Gdzie mogę znaleźć więcej informacji?

Więcej informacji na temat programu "Czyste Powietrze", w tym szczegółowe warunki uczestnictwa oraz kryteria kwalifikowalności, znajdziesz na oficjalnej stronie programu oraz w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Twoim regionie.

 

Zgoda na przekazywanie informacji handlowej

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdziesz tutaj.