« Wróć

Termowizja

Badanie termowizyjne

Jak to działa?

Kamera termowizyjna opiera swoje działanie na zjawisku promieniowania cieplnego. Każde ciało emituje promieniowanie elekromagnetyczne (podczerwone) niewidoczne dla człowieka. Kamera termowizyjna jest wyczulona na to właśnie promieniowanie. Im temperatura ciała jest większa tym promieniowanie wzrasta.

Zastosowanie kamery termowizyjnej

Kontrola prac ociepleniowych

Kamera termowizyjna pozwala na ocenę, jakości przeprowadzonych prac ociepleniowych. Pozwala na ocenę stanu technicznego budynku oraz analizowanie gdzie występują największe straty ciepła.

„Dzięki badaniu termowizyjnym dowiedziałam się, że moje ocieplenie z wełny mineralnej po 2 latach jest do wymiany”

Kontrola urządzeń

W przemyśle mechanicznym o żywotności silników, generatorów, sprzęgieł, łożysk decydują warunki eksploatacji. Kamera termowizyjna w sposób jednoznaczny wykryje czy maszyny pracują w zakresie temperatur wskazanych w tabliczkach znamionowych. Zminimalizujemy kosztowne wyłączenia czy przestoje spowodowane awarią sprzętu.

Galeria